KONGREMİZ YENİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

Bildiri Gönderimi

DUYURU

Değerli katılımcımız,

Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi’nde yapılacak sunumlara ve tam metin gönderimine dair bilgilendirmedir. Saygılarımızla.

SÖZLÜ SUNUM yapacak olan katılımcılarımız sunumlarını MS PowerPoint programında hazırlayacak ve teslim edeceklerdir (en son sürüm ile çalışan katılımcılarımız lütfen alt sürüm yedeklerinizi yanınızda bulundurun).  Kendileri için ayrılan toplam süre 15 dakika olmakla birlikte bu süreye takdim ve tartışmanın da dahil olduğu dikkate alınarak en fazla 12 dakikalık bir konuşma süresine göre hazırlanmalarını rica ediyoruz. 12 dakikalık bir sunum için tavsiye olunan slayt sayısı en fazla 17’dir. Slayt içeriği konuşmacının çalışmasına bağlı olarak değişmekle birlikte ideal bir sunum, konuşma metninin temel maddelerini içerecek şekilde, dinleyicilerin okuyabilecekleri yazı büyüklüğünde ve gerekli görsellerle ve desteklenerek hazırlanabilir. Slayt başlıklarına efekt uygulanması, genel sunumda aşırı efekt ve gereksiz görsel kullanımı dinleyici yoracak ve konuşma süresini uzatacaktır.

Her sunum sahibinin, slaytlarını sunum yapacağı salondaki salon görevlisine en geç kendi oturumundan önceki toplantı arasında teslim etmesi rica olunur.

POSTER SUNUM yapacak olan katılımcılarımız posterlerini eni 70 cm, yüksekliği 90 cm olacak şekilde bastırmaları rica olunur. Posterlerin 1 m mesafeden okunacak şekilde hazırlanmaları tavsiye olunur. Posterler 24 Ekim Çarşamba günü Hacettepe Kültür Merkezi fuaye panolarında sergilenecek olup, sabahtan panolara taklılmaları ve bilimsel programda belirtilen saatlerde (11:15 – 12:00) sunumlarının yapılmaları gerekmektedir.

TAM METİN gönderecek olan katılımcılarımızdan gelen çok yoğun talep üzerine Kongre Düzenleme Kurulu TAM METİN teslimleri için son tarihi 5 Kasım 2018, Pazartesi olarak değiştirmiştir.

 

TAM METİN GÖNDERME SON TARİHİ 5 KASIM 2018 OLARAK UZATILMIŞTIR

(Tam metinlerinizi hakan@diamed98.com adresine gönderebilirsiniz)

Bildiri Özeti Kabul Edilen Yazarlar için Tam Metin Bildiri Gönderme Koşulları

Aşağıda listesi verilen ve bildiri özetleri kabul edilen yazarların, tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır; göndermek isteyenler için tam metin hazırlama koşulları aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki kriterlere uygun olarak en geç 8 Ekim 2018 günü gönderilen tam metinler yeni akademik teşvik ödeneği yönetmeliğine uygun kongremizin tam metin kitabında basılacaktır. Son gönderim tarihini geçen bildiriler kitapta yer alamayacaktır.

Bildiriler özet, ana metin, tablolar, şekiller ve kaynakça dahil (12 sayfayı geçmeyecek şekilde ortalanmış olarak yazılmalı, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir.Başlık 14 punto, kalın ve büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalı, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir. Birden fazla kurum mevcut ise, hangi yazarın hangi kurumda görev aldığını belirlemek üzere yazar ve kurum numaralandırması yapılmalıdır. Araştırma metinlerinde GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER ve KAYNAKLAR alt bölümleri yer almalıdır. Tablo başlıkları ait oldukları tablonun üzerinde, şekil ve grafik başlıkları ise ait oldukları şekil ve/veya grafiğin altında yer almalıdır. Bildiri metinleri bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve bir buçuk (1,5) satır aralığıyla Microsoft Word programı ile yazılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre sıralı olarak APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun hazırlanmalı, metin içinde geçen tüm kaynaklar “kaynaklar” listesinde verilmelidir.