KONGREMİZ YENİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

DUYGUSAL ZEKA ATÖLYESİ

Selçuk Gürel

Nihan TEMİZ

1975 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu. Aynı bölümün Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu'nda çalışmaya başladı. Okul öncesi dönemdeki çocuklarda duygusal zeka becerileri, problem çözme becerileri, anne ve baba tutumları, çocuk edebiyatı ve çocuk kütüphaneleri ile ilgili bilimsel çalışmalar, projeler ve dergi yazılarının yanı sıra çocuk kitapları yayınlandı. “Kütüphanede Bir Gün” adlı bir akademik kitabı, “Kanadımdaki Deniz”, "Masal Koleksiyoncusu" ve "Peri Masalı Derin Orman" başlıklı romanları, “Mirket Nineler Parti Veriyor” ve “Mirket Nineler Uyuyamıyor” adlı öyküleri, "Duygu Profesörü" ve “İnanmazsan Dene” adlı uygulama kitapları bulunmaktadır. Yeni roman, öykü ve uygulama kitabı projeleriyle ilgilenmeye devam etmektedir.

DUYGUSAL ZEKA ATÖLYESİ
İÇERİK
Duygusal Zeka Atölyesi, çocukların duygularını tanıması, tanımlaması, yönetmesi ve başkalarının duygularına dair farkındalık kazanabilmesi konusunda bir bakış açısı yansıtabilmek amacıyla planlanmıştır. Çocuklara duygusal zeka becerilerini kazandırmak ve var olan becerilerini geliştirmek adına yetişkinlerin onlarla birlikte yapabilecekleri etkinlikleri, oyunları, uygulamaları içermekte; ebeveyn, eğitimci, ya da çocukla ilgilenen herhangi bir yetişkinin daha sonraki uygulamaları planlayabilmeleri için onlara ışık tutmayı amaçlamaktadır. Ana hedefi, çocuklarda temel duygusal becerilerin geliştirilmesini; alt hedefleri ise duyguları tanıma, anlama, duygu ifadelerimizin yaşantımıza ve iletişimlerimize olan yansımalarını görebilme yolunda ilerlemeyi sağlamaktır. Çocuklarla; kendi duygularını keşfetme, başkalarının duygularına dair farkındalık kazanma, sağlıklı duygusal iletişimler kurma, duygularını kontrol edebilme, kendini tanıma ve çevresine olumlu tutumlar geliştirme, güçlü ve sınırlı yönlerine dair farkındalık kazanma, uyum, problemlerle başa çıkabilme, esnek ve yaratıcı düşünme gibi beceriler kazandırma gibi konularda çalışırken neler yapılabileceğini aktarmayı hedeflemektedir.
Atölyenin ilk bölümünde duygusal zeka kavramı ile tanışılıp okul öncesindeki kullanımı ile ilgili örnekler gözden geçirilecektir. İkinci bölümde duygusal zeka bileşenlerinden söz edilerek her biri ile ilgili etkinlikler gerçekleştirilecektir. Son bölümde ise yakın ve uzak gelecekteki kazanımlar hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.

Katılımcı sayısı: 50 kişi
Hedef Kitle: Psikologlar, Rehber Öğretmenler, Çocuk Gelişimciler, Akademisyenler ve Öğrenciler
Süre: 90 dakika