KONGREMİZ YENİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

GELİŞİMSEL TRANSAKSİYONEL ANALİZ

HAKTAN DEMİRCİOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Haktan DEMİRCİOĞLU

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü PDR Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2012 yılında aynı Üniversite ve Enstitü’ye bağlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitim Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Meslek hayatına 2001 yılında Ankara Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde başladı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde psikososyal müdahale hizmetleri biriminde çalıştı. 2005-2012 yılları arasında Türkiye’nin neredeyse tüm illerinde uygulanan ve bir milyonu aşkın anne babaya ulaşan “7-19 Yaş Aile Rehberliği Programı” ile akrandan akrana eğitimi temel alan ve çocuk danışma kurulu ile birlikte hazırlanan “10-19 Yaş Çocuk ve Ergenler İçin Yaşam Becerileri Eğitim Programı”nın koordinatörlüğünü yürüttü. 2005-2008 yılları arasında UNICEF Ulusal Erken Çocukluk Gelişimi Komitesi’nde yer aldı. 2007-2012 yılları arasında Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) bünyesinde, “Madde Bağımlılığı Ulusal Koordinasyon Kurulu”nda görev aldı. 2006’dan bugüne ve halen üyesi olduğu Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nde 2008-2010 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 2013-2014 yılları arasında Bozok Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2014’ten bugüne ve halen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok projede görev alan Demircioğlu’nun çalışma alanları arasında aile eğitimi ve rehberliği, psikososyal önleme, koruma ve müdahale, koruyucu ve önleyici faaliyetler, çocuk koruma ve danışmanlık tedbiri uygulamaları yer almaktadır. 2004 yılından bu güne Transaksiyonel Analiz alanında ilerlemeye devam etmektedir.

GELİŞİMSEL TRANSAKSİYONEL ANALİZ
İÇERİK
Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren -bilişsel olgunluktan bağımsız olarak- hayatına bir şekilde dokunan diğer tüm bireylerin yaklaşımları üzerinden kendisi ile ilgili sezgisel çıkarımlarda bulunur. Gerçeği yansıtsın ya da yansıtmasın bu çıkarımlar üzerinden hayatla arasında zayıf ya da güçlü bir bağ kurar. Ya hayata tutunur ve yolunu çizer ya da hayattan mümkün mertebe kopuk yaşar ve kendisini de şüpheliler arasında görüp bu durumun suçlusunu arar. Bu çıkarım, kendine ve diğerlerine verdiği birçok mesaja yansır. Bu nedenle çocukların hayatla -aslında kendileriyle- nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını görebilmek ve psikososyal mesaj alış verişlerinin içeriğini çözümleyebilmek, sosyal duygusal gelişimlerine proaktif destek olabilmek için büyük bir önem taşır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan gelişimsel transaksiyonel analiz atölyesinde, çocukların psikososyal gelişimini farklı bir perspektiften açıklamaya yardımcı olabilecek kavramlardan “yaşam pozisyonları” ve “temas iletisi açlığı”na değinilecek, katılımcıların kendilerini ve çocukluklarını bu gözle değerlendirebilmelerine olanak tanınacaktır. Atölye çalışmasında ayrıca, çocukla çalışırken gelişimsel transaksiyonel analiz uygulamalarının nasıl planlanabileceği aktarılacaktır.
Süre: 3 saat
Katılımcı sayısı: 12 kişi
Hedef Kitle: Çocukla çalışan profesyoneller