KONGREMİZ YENİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

MÜZİKTEN HAREKETE YARATICI BİR YOL

Birgül Berna UYSAL

Birgül Berna UYSAL

1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Eğitim Yönetimi - Denetimi alanında Yüksek Lisans yapmıştır. 1991-2001 yılları arasında Çeşitli Mesleki Teknik liselerde Çocuk Gelişimi - Eğitimi branş öğretmeni olarak, 2001-2009 yılları arasında ise çeşitli kurumlarda Okul Öncesi Öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2006 yılında Uzman Öğretmen olmuştur. 2009´dan beri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda Yönetim kademesinde Eğitim Yöneticiliği görevini sürdürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün Hizmet içi Eğitim Program Hazırlama ve Geliştirme grubunda Alan Uzmanı - Program Uzmanı ve Eğitim Görevlisi olarak görev almaktadır. 1998 yılından bu yana Orff-Schulwerk Yaklaşımıyla ilgili yurt içi ve yurt dışında eğitimlere katılmaktadır. 2012 yılında Orff-Schulwerk Müzik Hareket Eğitmen Eğitmeni olmaya hak kazanmıştır. 2002 yılından beri çeşitli kongre, sempozyum, Eğitimde İyi Örnekler, AB proje çalışmalarına workshop, bildiri sunumları yapmaktadır. Orff-Schulwerk Yaklaşımıyla Müzik Hareket Eğitimini; çeşitli üniversitelerde dönemlik ders, özel eğitim kurumlarında, okullarda; çocuklara, öğretmen adaylarına, öğretmenlere ve ilgi duyan kişilere hizmet içi eğitimler, kurslar, seminerler yoluyla vermektedir. Okul Öncesi Eğitimi ve Orff-Schulwerk Müzik Hareket Eğitimine yönelik basılı yayınları, Orff İnfo dergisinde yazıları ve yayın aşamasında çocuk hikâyeleri bulunmaktadır. Mesleğinde 27. yılını çalışmaktadır.

MÜZİKTEN HAREKETE YARATICI BİR YOL
İÇERİK
Müzik, insan yaşamında ortak bir paydadır. Bir çocuk için şarkı söyleme, ritm tutma ve müziğe göre hareket etme içgüdüsel olarak yaptığı eylemdir. Müzik etkinlikleri, çocukların gelişim alanlarını ve becerilerini desteklediği ve kendi deneyimlerine fırsat verdiği için kullanılması gereken olmazsa olmazlarımız arasında yer alır.
Çocuğun sosyalleşmesi, kendini özgürce ifade edebilmesi, problemler karşısında çeşitli çözümler üretebilmesi, dil gelişiminin sağlanmasında Orff-Schulwerk yaklaşımı bir araç olarak kullanılabilmektedir. Orff-Schulwerk ‘in müzik eğitimi alanındaki içeriği, dışa vurumun müzik, hareket ve dil birlikteliği biçiminde gerçekleşmesi ve bunların birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde olması temeline oturmaktadır.
Orff-Schulwerk Müzik ve hareket eğitiminde söz konusu olan sadece müzik eğitimi değil, insanın yetiştirilmesidir. Birey etkindir, çalışır, yaratıcılığını ortaya koyar. Bu nedenle denenmiş çözümlerin yanı sıra bireysel değişiklikleri, yeni olanakları dışlamaz.
  Orff-Schulwerk yaklaşımıyla Müzik-Hareket Eğitiminde öğretmenin en önemli becerisi, her bireyin kişisel yeteneğini ve gruptaki özerk çabayı geliştirecek şekilde, kendini geri planda tutabilmesidir. Katılımcılara büyük oyun ve yaratıcılık alanı açan, duruma göre gelişen bir çalışma konseptidir. Eğitim anlayışımızın önemli bir faktörü eğitmenin kendini geliştirmesi, süreci iyi yönetmesi olduğuna göre bu yaklaşım bizim için yararlı ve verimli sonuçlara sebep olacaktır.
Bu yaklaşımla pek çok uyarıcı ile karşılaşan kişi de duyular ve algılama becerisi harekete geçer. Grup çalışmasının yanı sıra bireysellikte bu çalışmalarda ön plana çıkar. Böylece kişinin iç dünyasını yansıtmasına yardımcı olunur. Orff-Schulwerk yaklaşımının önemli açarlarından biri süreç odaklı olmasıdır. Carl Orff , müzik-hareket bütünlüğünün genç-olgun insanlarda gayret sarf edilerek yeniden oluşturulması gerektiğinden, küçük çocuklarda ise doğal olarak var olduğundan yola çıkmıştır.
‘’Müzikten Harekete Yaratıcı Bir Yol’’ Atölyesinde çalgıları ses ve malzemesine göre ayırt etme, deneyimleme çalışması; beden üzerinden ve açık uçlu sorulardan yola çıkılarak oyunlaştırılacaktır. Seçilen çalgıların bedende hareketini bulma, çalgı sesi ile hareket ve çalgı köşesine gitmenin konsantrasyon üzerine etkisi üzerinde durulacaktır. Bir sonraki adımda ‘’çalgıların dansı ‘’ katılımcılara model olarak verilecek sonrasında grupların aynı müziğin bölümlerine kendi hikâyelerini yaratıcı bir yolla oluşturmaları istenecek, grup sunumları ayrı ayrı ve sonrasında birlikte gerçekleştirilerek birlikte üretmenin, fikir alışverişinin, saygı duyarak kabulleri gerçekleştirmenin insan olarak bizlere katkısı konuşulacaktır.

Katılımcı sayısı: 30 kişi
Hedef Kitle: Çocukla çalışan profesyoneller
Materyal: Rahat kıyafet