KONGREMİZ YENİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

PAYLAŞIMLI KİTAP OKUMA PROGRAMI

Figen-Turan

Prof. Dr. Figen TURAN
Prof. Dr. Figen Turan, 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1991 yılında göreve başladı. Aynı Bölümde, 48- 60 Aylar Arasındaki Türk Çocuklarının Dil Yapılarının İncelenmesi, konulu tezle 1990 yılında Yüksek Lisans derecesini, Kekemelik Problemi Olan ve Olmayan 2-6 Yaş Çocuklarının Artikülasyon ve Diadokinetik Özelliklerinin Karşılaştırılması, konulu tezle 1995 yılında Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Programından almıştır. Konuk Öğretim Üyesi olarak 1999 yılında “Sydney Üniversitesi, Sağlık Fakültesi, İletişim Bilimi ve Bozuklukları” Bölümünde derslere, terapi programlarına ve yapılan akademik çalışmalara katılmıştır. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde dokuz yıl idari görev yapmıştır. Aynı Bölümde 2008 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör ünvanını almıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüne 2017 yılında Profesör olarak atanmıştır. Prof. Dr. Figen Turan; iletişim ve dil gelişimi, erken okuryazarlık, bebeklik çocukluk ve okul çağı iletişim ve dil bozukluklarında değerlendirme ve müdahale, okuma güçlükleri, özel gereksinimli çocuklar, otizm, konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Ayrıca Çocuk gelişimi, erken okuryazarlık, fonolojik farkındalık, paylaşımlı kitap okuma müdahalesi, üst dil becerileri, anlatı-öyküleme becerileri, dil okuma ve çalışma belleği, erken iletişim-dil edinimi ve sözöncesi dönem konularında, ulusal ve uluslararası yayını, bildirileri, kitap bölümleri ve projeleri bulunmaktadır.

  

Gozde-Akoglu

Doç. Dr. GÖZDE AKOĞLU
Dr. Gözde AKOĞLU, 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Lisans eğitimini 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. Aynı yıl, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Bölümü, Özel Eğitim Programında Yüksek Lisans Eğitimine başlayarak 2006 yılında bilim uzmanlığını almıştır. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalında başladığı Doktora eğitimini 2011 yılında Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Sözel Çalışma Belleği ve Sözdizimini Anlama Becerileri Arasındaki ilişkisinin incelenmesi başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. 30 Eylül 2009- 01 Şubat 2010 tarihleri arasında, Tilburg Üniversitesi, Dil ve Kültürel Çalışmalar Bölümünde konuk araştırmacı olarak iki dilli çocuklarda ana dilin değerlendirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmakla birlikte, akademik ve bilimsel çalışmalarını “gelişimsel dil bozukluklarında değerlendirme ve müdahale, üst dil becerileri, erken okuryazarlık yaklaşımları” konuları üzerinde sürdürmektedir. Dr. AKOĞLU’nun bu çalışma alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını, kitap bölümleri, kongre bildirileri ile seminerleri bulunmaktadır. Akademik çalışmaları sırasında konuyla ilgili pek çok eğitim ve konferansa katılmıştır. 2004 – 2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Dr. AKOĞLU, 2011 yılından itibaren Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Ar. Gör. Güzin TOPCU

1991 yılında Zonguldak’ta doğmuştur. Lise öğrenimini 2005-2009 yılları arasında Zonguldak İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi’nde, yükseköğrenimini ise 2009-2014 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nda tamamlamıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde MEB’e bağlı okullarda okul öncesi öğretmenliği yapmıştır. 2015 yılından itibaren, halen Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik kariyerine Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir. Erken okuryazarlık, dünya vatandaşlığı ve psikolojik sağlamlık alanlarında çalışmaktadır.

PAYLAŞIMLI KİTAP OKUMA PROGRAMI

İÇERİK:
Türkiye’de erken okuryazarlık becerilerine ilişkin çalışmaların yeni yeni hız kazanması nedeniyle gerek çocukların, gerekse ailelerin ve eğitimcilerin konuya ilişkin farkındalıklarını artırmak ve gereksinimlerine odaklanmak daha fazla önem taşımaya başlamıştır. Bu amaçla, Ohio State Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Sit Together and Read Projesi’ne (STAR) ilişkin Prof.Dr.Laura Justice ve ark.'larının çalışmaları temel alınarak “Paylaşımlı Kitap Okuma Programı” oluşturulmuş ve Sit Together and Read Projesi’nde yer alan program genişletilerek toplam otuz iki haftadan oluşan Türkçe versiyonu oluşturulmuştur. Çocuğa kitap okumak yerine, paylaşımlı kitap okuma yaklaşımına odaklanan programa ilişkin çok sayıda bilimsel çalışma ile gerek programın uygulanmasından hemen sonra, gerek uzun dönemde erken okuryazarlık ve dil becerilerinde önemli ilerlemelerin olduğu gösterilmiştir. Paylaşımlı kitap okuma programı ailelere ve eğitimcilere, çocukların harfler, sözcükler, kitap ve yazı düzeni ve yazının anlamı olmak üzere yazıyla ilgili dört temel alandaki bilgisini yapılandırmak amacıyla sistematik, açık ve esnek bir yaklaşım sunmaktadır. Bu yönüyle paylaşımlı kitap okuma programı, hem bireysel eğitim çalışmalarında uygun müdahale olanakları sunmaktadır hem de eğitimcilerin sınıflarında kolaylıkla uygulayabilecekleri ve günlük akışlarının önemli bir parçası haline gelebilecek stratejiler için sistematik olarak planlanmış bir kaynak sağlamaktadır. Ayrıca ailelerin de çocukla etkileşimlerinde etkileşimi artırıcı ipuçları sunan ve rahatlıkla uygulayabilecekleri bu sistematik program, çocuk dostu, çocuğun liderliğini izleyen yaklaşımlar ile sistematik olarak nasıl ilerlenebileceği hakkında ebeveynlere önemli katkılar sunmaktadır.

Katılımcı sayısı: 40 kişi (çocukla çalışan profesyoneller)
Süre: 2 saat