PICCOLO: EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ GÖZLEM FORMU

Fatma Elibol

Uzm. Birgül U.Bayoğlu, Bayındır Ankara Hastanesi

1967 Ankara doğumludur.   İlkokulu beş ayrı ilde, altı ayrı okulda; orta ve lise eğitimini Zonguldak-Filyos’ta bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümünde lisans derecesi,  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Sağlığı Ana Bilim Dalından uzmanlık derecesi aldı. Colorado Üniversitesi Çocuk Gelişimi Merkezi (Denver),  Brown Üniversitesi Çocuk Gelişimi Merkezi (Providence-Rhode Island),  Karolinska Enstitüsü Astrid Lingren Çocuk Hastanesi (Stockholm),  Zürich Üniversitesi Gelişimsel Pediatri (Zürich), Alicante Üniversitesi Çocuk Nörolojisi (Alicante)  bölümlerinde eğitimini sürdürdü. Gelişim Destek Planı-GDP isimli Anne-Baba Rehber kitabı 2004 yılından beri güncellenerek yayımlanmaktadır.  Siyah-Beyaz Gazetesi (1996), Okul- Aile Dergisi (1999, 2000), Çoluk-Çocuk Dergisi (2008), GÇN Dergilerinde (2008-2015) yazıları yayımlanmıştır. Pediatri dergilerinde bilimsel makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Kurucu Üyesi, Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği, Sosyal Pediatri Derneği, Hacettepe Mezunlar Derneği-HUMED ve ÇGE-DER üyesidir.  Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kurulan ilk Çocuk Gelişimi Ünitesinde  2000- 2016 yılları arasında görev yaptı. Ankara Özel Bayındır Hastanesi Çocuk Gelişimi Ünitesinde çalışmaktadır. Bir çocuk annesidir.

Doç. Dr. Fatma Elibol, Kırıkkale Üniversitesi

 

Lisans eğitimini 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Bölümü’nde tamamladıktan sonra, iki yıl bir özel eğitim merkezinde, 1997-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2000 yılında yüksek lisansını, 2007 yılında doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programında tamamlamıştır. 2017 yılında Doçent ünvanını almıştır. 2010 yılından beri Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı Bölümde; Hastane ve Çocuk, Gelişimsel Açıdan Risk Altındaki Çocuklar ve Aileleri, Erken Müdahale Programları, Çocuk ve Oyun Derslerini, Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Normal ve Atipik Gelişim vb derslerini vermektedir. Erken müdahale alanında teorik ve pratik çalışmaları bulunmaktadır.

PICCOLO: EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ GÖZLEM FORMU

İÇERİK

Ebeveyn çocuk arasındaki etkileşim, çocuğun gelişimsel performansında etkili bir parametredir. Erken müdahale araştırmaları, ebeveyn çocuk arasında olumlu ilişkinin ebeveynlik becerilerini güçlendirdiğini ve çocukların gelişimlerini desteklediğini göstermektedir.

Sağlıklı çocukta etkileşimi değerlendirmeye yönelik Türkiye’de geçerliliği yapılmış değerlendirme aracı PICCOLO (Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes), Innocenti, Roggman ve arkadaşları tarafından oluşturulmuş; Türkçe geçerli ve güvenirliği Bayoglu, Elibol ve ark.(2013) tarafından eş zamanlı yayımlanmıştır. Ebeveyn Etkileşimi “duygusal yakınlık, duyarlılık, cesaretlendirme ve öğretme” olmak üzere 4 alt boyutta toplam 29 madde ile değerlendirilmektedir. Öğretme alt boyutunda 8 madde, diğer alt boyutlarda 7 madde puanlanması ile toplam puan hesaplanmakta; ebeveynin güçlü ve zayıf alanları tespit edilmektedir.
PİKOLO, doğrudan ya da video kayıt gözlemi yapılarak;
a- riskli grubu belirlemek
b-erken müdahale programı başlatmak ve
c- ebeveynlik becerilerini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.
Ebeveynlik becerilerini destekleyerek çocuğun gelişimini güçlendirmek bu aracı kullananların temel hedefidir. PİKOLO ile yapılan çalışmalar dünyada ve Türkiye’de değişik gruplarda 2014 yılından bu yana yayımlanmaktadır.

Kaynaklar:
1. B.Bayoglu,F.Elibol,Ö.Ünal,E.Karabulut,M.Innocenti (2013). Turkıshvalıdatıon of thePiccolo (parentıngınteractıonswıthchıldren: checklıst of observatıonslınkedtooutcomes). InfantMentalHealthJournal .Vol 34, Issue 4, pages 330–338

1. Lori A. Roggman, Gina A. Cook, Mark S. Innocenti, VondaJump Norman, Katie Christiansen.(2013).Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes (PICCOLO) in Diverse Ethnic Groups. Infant Mental Health JournalVolume 34, Issue 4, pages 290–306